Sådan håndterer vi dine persondata hos Thyholm Maskinstation

Vi opbevarer kun de data om dig, der er nødvendige for, at vi kan servicere dig omkring dine køb hos Thyholm Maskinstation.

Hvilke personoplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til ?

Vi registrer navn, adresse, e-mail evt. CVR-nr., samt telefonnummer. Oplysninger som er nødvendige, som følge af en aftale du har indgået med Thyholm Maskinstation. Oplysninger der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder Selskabsloven, Bogføringsloven, Kreditaftaleloven, Betalingsloven samt Databeskyttelsesloven. Vi behandler dine oplysninger, som er nødvendige for at forfølge en lovlig samhandel med Thyholm Maskinstation. Vi videregiver oplysninger til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet til i medfør af lovgivningen.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger ?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamlingen, behandling og opbevaring af dine data.

Efter gældende lovgivning gemmes oplysningerne i mindst 5 år efter fordringens ophør.

Du har ret til dine oplysninger

De oplysninger du selv har leveret til os, har du ret til at få udleveret i et elektronisk format.

Kontakt os på (+45) 97 86 87 88 eller via kontaktfeltet her på hjemmesiden.

Du kan finde yderligere oplysninger på: http://www.datatilsynet.dk

 

 

 

Har du spørgsmål? Send en besked!

Kontakt os og modtag et uforpligtende tilbud på dit næste projekt.